Onze instelling

Onze instelling
We zijn de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (of DBDMH), maar meestal zegt men gewoon “Brusselse brandweer”. Onze dienst is een instelling van openbaar nut van categorie A die afhangt van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Wij grijpen in bij brand en coördineren de dringende medische hulp in het Brussels Gewest en omgeving. Wij voeren ook talrijke civiele veiligheidsmissies uit: opsporing en bevrijding van personen of dieren, redding en hulp bij overstromingen, stormen of chemische vervuiling, vernietiging van insectennesten, enz.
Voorbereiding en preventie zijn twee andere belangrijke onderdelen van onze activiteiten. Wij zorgen dat de veiligheidsnormen tegen brand- of ontploffingsrisico’s voor gebouwen of tijdens allerlei evenementen worden nageleefd.
Met het oog op de toekomst, is het onze ambitie om steeds efficiënter te zijn om de veiligheid van iedereen te garanderen!

Meer dan 230 interventies per dag - Elke 6 minuten een interventie

Ongeveer 1300 operationele en administratieve personeelsleden werken samen.

In totaal 12 locaties : 8 kazernes en 4 medische antennes

Brandweer Brussel