Ons aanbod

1. Extralegale voordelen

Helpen met het redden van mensen en tijd hebben voor mijn gezinsleven, daarvoor heb ik getekend.

Ons “loonpakket” is veel meer dan een loon (comfortabel en bovendien jaarlijks geïndexeerd):

  • volledige terugbetaling van het openbaar vervoer
  • maaltijdcheques en bedrijfsrestaurant
  • eindejaarspremie, geboortepremie, enz.
  • zorg- en hospitalisatieverzekering, uit te breiden voor het gezin
  • interne bijscholing en carrièremogelijkheden, verticaal of horizontaal
  • 35 verlofdagen (indien voltijds)
  • flexibele werkuren en telewerk (indien de functie dit toelaat)

Hierbij een gemakkelijk te bereiken locatie, een stabiele baan in een sterke organisatie…

2. Waarden

Redden en beschermen… de waarden die aan de basis van ons beroep liggen, daar heb ik voor getekend.

Onze waarden zijn onze kracht!

Bij de brandweer werken betekent in de eerste plaats het dienen van de gemeenschap. Dit vereist een onberispelijk moreel gedrag en een permanente inzet om competenties op het hoogste niveau te verwerven. Iedereen bij ons is gemotiveerd door deze waarden. Dit is dan ook essentieel, want iedereen maakt deel uit van wat wij de “hulpverleningsketen” noemen; rechtstreeks of onrechtstreeks draagt iedereen zijn steentje bij om Brussel veiliger te maken!

Wat zoeken we in onze toekomstige medewerkers?

Respect. Het is essentieel dat onze medewerkers zich goed voelen in hun werk en dat ze elkaar kunnen vertrouwen. Het gaat hier niet alleen om de veiligheid van onze leden op het terrein, maar ook om de efficiëntie van onze diensten in de kazernes. Voordat men vertrouwen kan winnen, moet men uiteraard respect eisen! Met name zorgen we ervoor dat onze toekomstige medewerkers over een goede luisterbereidheid beschikken.

Integriteit. In het algemeen is het belangrijk dat een openbare dienst voldoet aan de hoogste normen van onpartijdigheid en billijkheid. Integriteit betekent ook dat iedereen bereid is om te doen wat hij zegt en te zeggen wat hij doet. Net zoals het belangrijk is voor Brusselaars om te weten dat ze op ons kunnen rekenen, is het belangrijk om intern te kunnen rekenen op betrouwbare en verantwoordelijke collega’s.

Solidariteit. Respect en integriteit zijn twee noodzakelijke voorwaarden voor het vertrouwen dat voor de kwaliteit van het werk van een team zorgt. Zowel op het terrein als in onze kazernes werkt niemand alleen. Het is daarom belangrijk om te weten hoe men moet samenwerken en de waarde van elkaar erkennen. Het is belangrijk dat we elkaar ondersteunen bij het aangaan van de vele uitdagingen waar onze organisatie voor staat.

Toewijding. De Brusselse brandweer staat bekend om haar efficiëntie op het terrein. Het is belangrijk dat deze ambitie naar uitmuntendheid op alle niveaus van de organisatie wordt weerspiegeld om een zo doeltreffend mogelijke dienstverlening te bekomen. Dit vereist de inzet van iedereen en een positieve houding tegenover moeilijke uitdagingen. Wij willen de zin voor initiatief van onze medewerkers stimuleren en hun competenties ontwikkelen.

Diversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat elke organisatie rijker is in haar diversiteit. Daarom hebben wij als eerste Brusselse instelling van openbaar nut een handvest van moreel engagement ondertekend om de diversiteit van ons personeel te bevorderen en te respecteren. In dit kader worden alle kandidaten voor open functies op een eerlijke manier behandeld, ongeacht hun herkomst, leeftijd, geslacht, eventuele handicap, enz.