Contact

Telefoon

02 / 208.81.11

Contacteer ons telefonisch op het nummer dat zich onderaan de vacatures bevindt of via onze centrale op 02/208.81.11

E-mail

hr@firebru.brussels

Voor verdere vragen betreffende de vacatures, contacteer ons via e-mail: hr@firebru.brussels

Disclaimer

De DBDMH kan ertoe gebracht worden een bepaald aantal persoonsgegevens te verzamelen om de taken uit te voeren die verband houden met de verschillende verwerkingen die nodig zijn voor zijn activiteiten. De DBDMH verzamelt alleen persoonlijke gegevens voor een specifiek doel. Deze informatie wordt niet hergebruikt voor andere doeleinden.
De DBDMH verbindt zich ertoe de toegang tot de gegevens te beperken tot de personen die nodig zijn bij de verwerking, de gegevens niet te gebruiken of door te geven aan derden voor een ander doel dan die welke duidelijk in het verwerkingsregister zijn vermeld. De DBDMH garandeert ook dat de gegevens niet worden doorgegeven aan internationale organisaties of aan een land buiten de Europese Unie.

Alle informatie aangaande uw rechten met betrekking tot deze gegevens vindt u op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger

Voor verdere informatie, of als u niet tevreden bent met een verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: dpo@firebru.brussels