De verschillende departementen van de DBDMH

Ontdek de verschillende beroepen die je binnen onze organisatie kan uitoefenen

De essentie van ons beroep is het terreinwerk van brandweerlieden-ambulanciers. Maar in onze kazernes is een hele wereld aan de slag om ervoor te zorgen dat deze opdrachten zo goed mogelijk worden uitgevoerd: operatoren 112, architecten, ingenieurs, logistiekbeheerders, boekhouders, sociaal assistenten, vertalers, rekruteerders, kleermakers, schrijnwerkers, juristen, cartografen, informatici, mecaniciens…

De lijst is nog lang. Het zijn bijna 200 medewerkers die ertoe bijdragen dat de Brusselse brandweer onder de best mogelijke omstandigheden kan werken, een zware taak wanneer er meer dan 1000 brandweerlieden-ambulanciers, 8 kazernes en bijna 200 voertuigen zijn…

Al onze personeelsleden vormen samen een “hulpverleningsketen”. Binnen deze keten draagt iedereen bij om van Brussel een veiligere plaats te maken !

Algemene Directie

De algemene directie bestaat uit 3 mandaathouders (een directeur-generaal, een adjunct directeur-generaal, een administratieve coördinator) en een directiestaf. De mandaathouders worden in hun werk bijgestaan door een staf die de coördinatie en de transversale opvolging van belangrijke dossiers vereenvoudigt, alsook door een team van deskundigen op zeer specifieke gebieden.

Informatica

De dienst Informatica zorgt voor de evolutie en de beveiliging van de IT-infrastructuur, beheert het netwerk en de servers, onderhoudt het informaticapark, enz. Deze bestaat uit een gedetacheerd team van het CIBG, (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest).

Financïen

De dienst Financiën is verantwoordelijk voor de boekhouding van de organisatie, de facturering van de interventies en de aankoopprocedures. Deze dienst neemt deel aan de correcte en regelmatige toepassing van de instrumenten voor planning en beheer.

Logistiek

De dienst Logistiek verzorgt de verschillende aspecten van materiële ondersteuning, met name het onderhoud van gebouwen, voertuigen en uitrustingen. Deze dienst rekruteert regelmatig technische profielen (elektromecanicien, huisschilder, ateliercoördinator, winkelverantwoordelijke, enz.).

Juridisch

De Juridische dienst is verantwoordelijk voor de behandeling van interne en externe geschillen. Hij geeft ook advies en ondersteuning aan zowel verantwoordelijken als aan leden van de verschillende diensten.

Ondersteunende diensten

De Ondersteunende diensten zorgen voor de algemene goede werking van de organisatie. Deze diensten zorgen voor het onthaal van bezoekers, de opvolging van de briefwisseling, het bereiden van koude en warme maaltijden voor het personeel, het vertalen van documenten, het in goede fysieke conditie houden van het personeel, het beheren van archieven en documentatie, en het organiseren van zakenreizen.

Communicatie

De dienst Communicatie beheert informatie- en sensibiliseringsopdrachten, zowel intern als extern, zowel op internet als op intranet, via evenementen of promotiecampagnes. Bevoegd voor public relations, staat deze dienst garant voor transparantie en verantwoordelijkheid.

Human Resources

De dienst Human Resources is verantwoordelijk voor de aanwerving en bevordering van personeel, het beheer van de afwezigheden, de berekening van de lonen, enz. Hij beheert de loopbaan van elke werknemer vanaf zijn indiensttreding tot aan het pensioen.

Hulpcentrum 112

Het Hulpcentrum 112 is de eerste schakel in de interventieketen. Operatoren reageren er op de noodnummers 100 en 112 en coördineren de hulpverlening op het terrein.

Operaties

Het departement Operaties is verantwoordelijk voor de interventies op het terrein: dringende medische hulp, brand, redding, technische interventie, enz. De afdeling beschikt over meerdere gespecialiseerde groepen voor specifieke interventies: klimmen, duiken, gevaarlijke stoffen, redding of neutralisatie van dieren, weghalen van slachtoffers uit onveilige gebieden, of het zoeken naar bedolven personen.

Preventie

Het departement Preventie zorgt dat de veiligheidsnormen tegen brand- of ontploffingsrisico’s voor gebouwen of tijdens allerlei evenementen worden nageleefd. Nog vóór de incidenten is het werk van het departement bijzonder relevant voor de afgifte van stedenbouwkundige, exploitatie- en milieuvergunningen.

Preparatie

Het departement Preparatie coördineert alle maatregelen om ervoor te zorgen dat de brandweerlieden klaar staan voor elk incident. Het bestaat uit verschillende diensten, zoals Instructie, die ervoor zorgt dat het operationeel personeel voortdurend wordt opgeleid, de dienst Mobiliteit, die de toegankelijkheidsproblemen op de openbare weg bestudeert, alsook de dienst Noodplanning.